You are here: Iris Wiki>Main/Bio Web>HybridizerChernoguzAlla (05 Oct 2018, Harloiris)Edit Attach

Hybridizer Alla Chernoguz

Kiev, Ukraine

Registrations/Introductions:

Spuria: 'Kentavr', 'Kyi', 'Meganom', 'Minotavr', 'Molfar', 'Oleksandr Bondar', 'Tanhyr', 'Tetsys', 'Veles'.

Standard Dwarf Bearded: 'Babusyna Kazka', 'Domovychok', 'Dosvitni Vohni', 'Dushi Krynytsia', 'Dzhereltse', 'Horlychka', 'Kazkova Feia', 'Kazkovy Elf', 'Kozachok', 'Kremenchutski Vogni', 'Krykhitka Ru', 'Lisovychok', 'Maricheika', 'Narodzhannia Ranku', 'Nich Pered Rizdvom', 'Olviya', 'Osinni Vitrazhi', 'Pantykapei', 'Rizdlviana Zirnychka', 'Serpanok', 'Shchadryk', 'Skarbnychka', 'Stepniak', 'Suvenir Iz Opisihni', 'Tambo', 'Tiny Origami', 'Vesnianka', 'Vodianychok', 'Yaitse-Raitse', 'Yaroslavna', 'Zoriana'.

Tall Bearded: 'Acole', 'Anna Yaroslavna', Avtohraf Na Zemli', 'Berda', 'Beregynya', 'Burshtynove Namysto', 'Churaivna', 'Cosmic Lullaby', 'Dan Angala', 'Davnia Kazka', 'Derenivska Kupil', 'Dniprovski Zori', 'Dva Koliory', 'Dvi Zirky', 'Emigrantka', 'Ex Animo Stas', 'Gazda', 'Gutsulka Ksenya', 'Hatico', 'Intertellar Travel', 'Kalakhari', 'Karmeliuk', 'Karpatska Vatra', 'Khram Zolotoho Buddy', 'Khutorianka', 'Kniaz Golitsyn', 'Knyazhyy Galych', 'Kosmichnyi Vals', 'Kozatskyi Spys', 'Kryshtalavy Palats', 'Kychery', 'Kyivsky Fresky', 'Kyyiv Vechirniy', 'Lebidka', 'Lirnyk', 'Lyubava', 'Makhtali', 'Marcishor', 'Mavke', 'Medobory', 'Melodiya Dvokh Serdets', 'Mii Oberih', 'Misiachna Nich', 'Moury', 'Na Khvylyakh Svityazya', 'Na Ukrayinu Povernus', 'Nich Na Suli', 'Nina Usova', 'Oaza', 'Olena Bayrak', 'Parlyna Gir', 'Parlyna Stapu', 'Persha Lastivka', 'Pisnia Moria', 'Polisyanochka', 'Poltavchanka', 'Popeliushka', 'Pryvatny Dataktyv', 'Raisa Kyrychenko', 'Raiski Ostrovy', 'Romen', 'Rosava', 'Sarmat', 'Semen Antonets', 'Sestra Lybid', Shepit Vitru', 'Shovkova Kosytsia', 'Skarby Sofiyi', 'Soniachni Klarnety', 'Stepan Giga', 'Sutinky', 'Tango Zhuravliv', 'Taras Bulba', 'Tarnovy Vinok', 'Tygrolov', 'Vechir Shansonu', 'Vechornytsi', 'Vishchiy Son', 'Viy', 'Vyno Rozluky', 'Yarmarok', 'Yavoryna', 'Zolota Pektoral', 'Zolotyi Yuvilei', 'Zoriany Dosch', 'Zvuky Muzyky', 'Zymova Vyshnia'.

-- Main.RPries - 2012-05-16
Topic revision: r45 - 05 Oct 2018, Harloiris
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback