Hybridizer Alla Chernoguz

Kiev, Ukraine

Registrations/Introductions:

Intermediate Bearded: ´╗┐'First and Last',

´╗┐Louisianas: ´╗┐'Misteriia',

Spuria: 'Herdan', 'Kentavr', 'Khazar', 'Khiron', 'Khoryv', 'Kyi', 'Magic In The Moonlight', 'Meganom', 'Minotavr', 'Molfar', 'Oleksandr Bondar', 'Shchek', 'Tanhyr', 'Tetsys', 'Trostian', 'Veles'.

Standard Dwarf Bearded: 'Babusyna Kazka','Berehynia Stepu', 'Berezil', 'Den Obiimiv', 'Den Zhaloby', 'Domovychok', 'Dosvitni Vohni', 'Dushi Krynytsia', 'Dzhereltse', 'Horlychka', 'Kazkova Feia', 'Kazkovy Elf', 'Kozachok', 'Kremenchutski Vogni', 'Krykhitka Ru', 'Krynychenka', 'Levchyk', 'Light My Soul', 'Lisovychok', 'Liunchyk', 'Maricheika', 'Memories Of A Geisha', 'Narodzhannia Ranku', 'Nich Pered Rizdvom', 'Oleshkivski Pisky', 'Olviya', 'Osinni Vitrazhi', 'Osinnia Rapsodiia', 'Pantykapei', 'Rizdviana Zirnychka', 'Serpanok', 'Shchadryk', 'Shy Princess', 'Skarbnychka', 'Stepniak', 'Suvenir Iz Opisihni', 'Svizhist', 'Tambo', 'Tiny Origami', 'Vesnianka', 'Vodianychok', 'Yaitse-Raitse', 'Yaroslavna', 'Zoriana'.

Tall Bearded: 'Acole', 'Aigrette', 'Aivenho', 'Anna Yaroslavna', Avtohraf Na Zemli', 'Berda', 'Beregynya', 'Blakytna Panna., 'Burshtynove Namysto', 'Chuhaister', 'Churaivna', 'Cosmic Lullaby', 'Daididaua', 'Dan Angala', 'Davnia Kazka', 'Derenivska Kupil', 'Dimash', 'Dniprovski Zori', 'Dva Koliory', 'Dva Svity', 'Dvi Zirky', 'Emigrantka', 'Ex Animo Stas', 'Fisherman', 'Gazda', 'Gutsulka Ksenya', 'Hatico', 'Intertellar Travel', 'Kalakhari', 'Karmeliuk', 'Karpatska Vatra', Khram Zolotoho Buddy', 'Khutorianka', 'Kniaz Golitsyn', 'Knyazhyy Galych', 'Kosmichnyi Vals', 'Kozatskyi Spys', 'Kraina Sontsia', 'Kryshtalavy Palats', 'Kvitka Tsisyk', 'Kychery', 'Kyivsky Fresky', 'Kyyiv Vechirniy', 'Lebidka', 'Lirnyk', 'Love My Ukraine', 'Lyubava', 'Makhartet', 'Makhtali', 'Marcishor', 'Mavke', 'Medobory', 'Melodiya Dvokh Serdets', 'Mii Oberih', 'Misiachna Nich', 'Moury', 'Myph', 'Na Khvylyakh Svityazya', 'Na Ukrayinu Povernus', 'Nich Na Suli', 'Nina Usova', 'Oaza', 'Obiimy Nochi', 'Olena Bayrak', 'Open Space', 'Oranta', 'Oril-Rika', 'Parlyna Gir', 'Parlyna Stapu', 'Persha Lastivka', 'Pisnia Moria', 'Polisyanochka', 'Poltavchanka', 'Popeliushka', 'Pryvatny Dataktyv', 'Raisa Kyrychenko', 'Raiski Ostrovy', 'Romen', 'Rosava', 'Sarmat', 'Secret Of Spice', 'Semen Antonets', 'Sestra Lybid', Shepit Vitru', 'Shinwa', 'Shovkova Kosytsia', 'Skarby Sofiyi', 'Solodkyi Grikh', 'Soniachni Klarnety', 'Space Energy', 'Stepan Giga', 'Sutinky', 'Tango Zhuravliv', 'Taras Bulba', 'Tarnovy Vinok', 'Tygrolov', 'Vechir Shansonu', 'Vechornytsi', 'Villa Marsala', 'Vishchiy Son', 'Viy', 'Vyno Rozluky', 'Vyshnia V Shokoladi', 'Yarmarok', 'Yavoryna', 'Zolota Pektoral', 'Zolotyi Yuvilei', 'Zoriany Dosch', 'Zvuky Muzyky', 'Zymova Vyshnia'.

-- Main.RPries - 2012-05-16
Topic revision: r87 - 08 Aug 2021, BrewItt
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback