*
  

2022 Japanese Iris Registrations

'Aïzomé' 'Aki No Nishiki' 'Altaisky Kapriz'
'Anzhera' 'Asahimaru' 'Ōyodo'
'Ba Mian Ling Long'
'Ban Hu Sha'
'Bing Yujie'
'Chen Guang' 'Children’s Day' 'Chu Shui Fu Rong'
'Datedōgu' 'Di Jin' 'Dou Kou'
'Etsuko' 'Fen Dai' 'Fen Jiao E'
'Feng Yu'
'Feng Zhengwu' 'Gekkyūden'
'Goluboy Vertoliot' 'Gosan No Takara' 'Greywoods Aberdeen'
'Greywoods Demitri' 'Gyokuhōren'
'Hina No Kasane'
'Hong Chui Xian' 'Hua Yin' 'Huan Xi'
'Irkut' 'Iwa' 'Ji Dan Hua'
'Kai Kouxiao' 'Kumoishō' 'Kuyava'
'Kyomai' 'Lan Yu Yi'
'Lei Ming'
'Lunar Corona' 'Matsuzaka Tsukasa' 'Mei Meng'
'Miansha' 'Mu Ge' 'Nancy Queen Of Hearts'
'Ni Shang'
'Niji No Tomoe' 'Nobori Ryu'
'Nutcracker Suite' 'Olkhon' 'Opalennaya Zvesda'
'Oushukubai' 'Pamyati Lidii Basharenkovoy' 'Paren Kucheryavy'
'Qiao Jia Ren '
'Qing E' 'Qing Meng'
'Qing Quan'
'Qing Si'
'Ran Sheng'
'Renjō No Tama' 'Ruan Yan Luo'
'Sakuragari'
'Sakuragawa'
'Sestra Aleksandra' 'Sestra Svetlana'
'Shūshi No Homare' 'Shichifukujin'
'Shikainami'
'Shinju No Umi' 'Shinsou Kajin'
'Shiranui'
'Shuchūka'
'Shui Xiu' 'Shui Zhong Jia Ren'
'Sibirskaya Amazonka' 'Silesian Diadem' 'Souseiki'
'Suzunami' 'Tao Hua Shan'
'Tatsutagawa'
'Tomozuru' 'Tsuru No Kegoromo' 'Tuan Yun'
'Tunguska' 'Twilight Attraction' 'Twilight Day Dreamer'
'TwilightsSplendor'
'Urayasu No Mai' 'Vivat Mariya Kaulen'
'Vivat Mariya Kaulen' 'Wadatsumi (2)'
'Wan Lai Chun '
'Warai Hotei' 'Wei Xun' 'Wei Yang'
'Wiley Creek' 'Xiao Qiao' 'Xiu Yue' 'Xu Yu'
'Xue Mian Hong Chun'
'Yamato Tsukasa' 'Yao Wu'
'Ying Ri'
'Yu Chu Qing' 'Yu Guang Qu'
'Yu Jing'
'Yu Kou'
'Yu Yi'
'Yu Zhi'
'Yukagiry' 'Zama No Mori'
'Zasnezhenny Altai' 'Zhi Jianluo'
'Zhi Xia'
'Zi Feng'
'Zi Man'
'Zuichou'
'Zuihō'
Topic revision: r9 - 06 Jan 2023, WayneMesser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Iris Wiki? Send feedback